Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

TEMELJNO NAČELO NAŠEG POSLOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka ljudska su prava, stoga imamo dužnost brinuti za osobe čije smo podatke prikupili i pohranili. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više podataka nego što je potrebno,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • Ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili s valjanim pravnim temeljem,
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke,
 • Pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez vašeg znanja,
 • Ne prenosimo osobne podatke izvan EU/EEA
 • Ne vršimo profiliranje osoba niti predviđanje vaših osobnih sklonosti i ponašanja,
 • Osiguravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u našoj tvrtci ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, budite slobodni obratiti se našem Službeniku za zaštitu podataka, Ivan Nikolic, na niže navedene kontakte:

 • elektroničkom poštom na adresu in@edentica.com
 • poštom na adresu Dedalus d.o.o. Iblerov trg 9, 10000 Zagreb.

Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),
 • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti ažurirana je 01.01.2020. godine.

DEDALUS d.o.o.

1. TKO SMO MI

DEDALUS d.o.o., Iblerov trg 9, 10000 Zagreb (dalje: DEDALUS) nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao poslovnih partnera i kandidata za zapošljavanje u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka i brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka, a kada vas kontaktira u ime svog klijenta – poslovnog partnera, nastupa u ulozi izvršitelja obrade te u njegovo obrađuje vaše osobne podatke i vraća ih njemu.

2. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO i KOLIKO DUGO

DEDALUS na više načina obrađuje vaše podatke:

a) Pri zapošljavanju prikupljamo osnovne podatke o vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo, sudjelovanje u dosadašnjim projektima, poznavanje stranih jezika i sve ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja u našem timu, pri čemu vaša fotografija nije obvezna. Ukoliko vas u danom trenutku ne možemo zaposliti, dajemo vama na izbor privolom želite li da sačuvamo vaše podatke na slijedećih 12 mjeseci radi otvaranja mogućnosti vašeg zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama;

b) Pri uspostavi poslovnog odnosa s našim pouzdanim poslovnim partnerima prikupljamo nužan skup osobnih podataka ovlaštenih zastupnika i pohranjujemo ih tijekom poslovne suradnje i, nakon toga, zadržavamo sukladno zakonskim obvezama;

c) Pri izvršenju usluga u naše ime ili ime naših naručitelja usluga kontaktiramo potencijalne korisnike usluga odabirom javno dostupnih kontakt podataka bez posjedovanja ikakvih osobnih podataka o vama unaprijed, ili temeljem osobnih podataka koje dobivamo od strane naručitelja usluge, koji je prikupio vaše osobne podatke zakonitim putem temeljem već uspostavljene suradnje ili korištenja njihovih usluga, a sve osobne podatke o vama prikupljene tijekom telefonski razgovora u rokovima iz ugovora s naručiteljima usluga u cijelosti vraćamo naručiteljima usluga i trajno brišemo iz naših evidencija;

d) Snimanjem telefonskih poziva s našim zaposlenicima u svrhe praćenja izvršavanja ugovornih obveza prema naručiteljima usluga, zaprimanja prigovora i dokazivanja izvršavanja ugovornih obveza i usklađenosti komunikacije prilikom postupka sklapanja ugovora u ime naručitelja usluga, dok snimke zadržavamo u sklopu našeg legitimnog interesa sukladno rokovima određenima s naručiteljima usluga;

e) Web stranica
Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, kada nas kontaktirate putem naše kontakt forme u svrhe zapošljavanja, uspostave poslovnog odnosa ili upita, prikupljamo vaše ime i prezime i email adresu. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljati ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa, kao i za vrijeme naše poslovne suradnje, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa i po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka. Na vaš inicijalni upit putem našeg kontakt obrasca na web stranici ili izravno na naše e-mail adrese, odgovoriti ćemo na vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između nas neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih podataka.

Naša web stranica: https://edentica.eu/ sadrži poveznice na druge web lokacije i društvene mreže (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram) te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

Naša web stranica prikuplja privremene kolačiće (engl. session cookies) koji se automatski brišu kod zatvaranja internetskog preglednika i ne prikupljamo niti obrađujemo vaše osobne podatke putem kolačića.

3. TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivim važećim propisima te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Surađujemo s pozdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora o zaštiti podataka. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju isporuku proizvoda i usluga, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga i proizvoda.

4. VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

 • PRISTUPA svim osobnim podacima koje smo prikupili o vama,
 • ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje imamo o vama,
 • BRISANJA osobnih podataka koje smo prikupili o vama,
 • OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka,
 • PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka,
 • ZAHTJEVA za vašim osobnim podacima u svrhu prijenosa trećoj strani, ili
 • POVLAČENJA PRIVOLE ukoliko ste nam je dali.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

 • poslati upit putem našeg kontakt obrasca na internetskoj stranici ili
 • poslati e-poštu na gdpr@ edentica.com ili
 • poslati svoj zahtjev na adresu Dedalus d.o.o. Iblerov trg 9, 10000 Zagreb.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

5. UNAPRJEĐENJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike Privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.